ABERDIN ANGUS U SRBIJI

ABERDIN ANGUS U SRBIJI

U Novi Slankamen se doselilio 30 gostiju iz Nemačke. Reč je o govedima retke rase Aberdin-Angus, koje se gaje na farmi Sekon argara.  Prednosti ove rase izneo nam je Novica Tamunović iz ove kompanije.

– Njihova prednost je u sistemu držanja: krava-tele. One su pretežno za ispašu, u pitanju je mesnati tip krava. Pogodne su za brdsko-planinska područja. Ne koriste koncentrat u ishrani, niti druge dodatke. Jedino tokom zime koriste seno. To znači da je ishrana ovih krava veoma jeftina.

Kod stočara koji se bave tovom junadi veoma je važno koliko tele može dnevno da napreduje.

– Prirast ovih krava je jako dobar, može ići i do 1.500 ili 1.600 grama na dan. Glavni uzrok takvog prirasta teladi je mleko, jer junad sisa 9 meseci. Ova rasa se lako teli, bez pomoći stočara i izbacuje jako sitnu telad: od 30 do 40 kilograma.

Klaničarima je najvažniji randman mesa, na osnovu njega određuju i cenu.

– Randman je nekih 60 do 65 procenata, što je veoma dobro, i meso je specifičnog ukusa. Takođe je jako dobro što je mramorirano, znači protkano je sitnim kapljicama masti, što ga čini zanimljivim za restorane i daje mu dobru cenu.

Za razliku od simentalca koji se u Srbiji najviše tovi, meso aberdin-angusa ima dobru cenu.

– Kilogram žive vage u Nemačkoj je 5 evra, dok je kilogram mesa od 12 do 13 evra. Zato je naš plan je da počnemo da radimo proizvodnju za Nemačko tržište i da preko naše firme omogućimo plasman robe našim kooperantima.

Farma Sekon agrara stoji na raspolaganju stočarima koji žele da tove junad rase aberdin-angus.

– Svi zainteresovani za saradnju moraće da ispoštuju određene kriterijume: da krava bude na ispaši, i bez dodatka kukuruza da ne bi došlo do prevelike masnoće mesa. Samim tim preko nas će imati mogućnost plasmana na nemačko tržište. Takođe, već imamo saradanju sa velikim brojem restorana po Beogradu i Novom Sadu.

Pitali smo i kolika je cena ove rase u Srbiji?

– Još uvek ne znamo koja će biti cena junadi. Cena krava naravno zavisi od klase ali se kreće oko 2.500 evra.

Izvor:Znanje na poklon