Kooperacija sa farmerima

Kooperacije sa farmerima i investitorima

Za famere je razvijen model kooperacije uz mogućnost prodaje goveda, uslužnog tova teladi, pružanje stručna pomoć u ishrani i uzgoju goveda, mogućnost otkupa goveda uzgojenih u skladu sa Angus Srbija tehnologijom.

Za investitore i potencijalne ulagače razvijen je model finansijskog ulaganja za uzgoj goveda.