Prodaja Angus goveda

Prodaja Angus goveda i uslužni tov

Angus farma nudi na prodaju junice, bikove i telad iz sopstvenih kapaciteta, ali i mogućnost prodaje uvezenih grla i kompletnu uslugu uvoza, carinjenja, karantina goveda.