Rib

Rebra obuhvataju deo leđa iza ramneog pojasa i to segment od 6 do 12 pršljena, tako da se u sastavu ovog komada nalaze mišići iz grupe longissimus dorsi, koji daju sočno meso posebne mekoće. Zahvaljujući pravilno raspoređeoj međumišićnoj masnoći, ove komade mesa odlikuje izuzetna mramoriranost koja posbeno utiče na bogatstvo aroma i ukusa.

Pojedinačni komadi mesa koji se mogu dobiti rasecanjem rebara su:

Rib steak
Ribeye steak
Tomahawk steak