O Angus govedima

O ANGUS GOVEDIMA

Angus Aberdin goveda predstavljaju rasu tovnih goveda originalnog Šotskog porekla, a za potrebe domaćeg tržišta uzgajaju se na farmi u Novom Slankamenu.

 

Rasa je decenijama formirana na način kako bi se stvorilo otporno, ranozrelo govedo koje raste na pašnjacima. Angus goveda hrane se pretežno travom , uz dodatak sena i koncentrovanog dela u zimskom periodu, što se smatra najprofitabilnijim uzgojem. U skladu sa ovim načinom ishrane Angus goveda, koja su otporna na velike temperaturne razlike, uzgajaju se na otvorenom, tj. na pašnjacima. Ovakav nacin uzgoja podrazumeva značajno smanjenje troškova.

Angus goveda su niskog rasta, čija visina grebena kod krava prosečno iznosi 115-20 cm, a kod bikova 120-135 cm. Odlikuje se vrlo razvijenim proporcijama prednjeg i zadnjeg dela tela. Glava je mala, široka u čelu, a bezrožnost je jedna od karakteristika Angus rase.. Vrat je kratak, širok i mesnat, a trup dug i zaobljen. Noge su kratke, a mišići u predelu butova dosežu do skočnih zglobova. Koža i papci su pigmentisani, a telo izvornog angusa je crne boje, međutim danas najčešće razlikujemo crvenog i crnog Angusa.

Masa tela odraslih krava kreće se 550-650 kg, a bikova u priplodnoj kondiciji 750-1000 kg. Utovljeni bikovi mogu dostizati i više od 1.500 kg. Težina teladi nakon poroda oko 35 kg, tako da se porađaj krava  odvija bez poteškoća. Mlečnost je tolika da se može othraniti tele. Angus krave poseduju dobar materinski instinkt koji osigurava dug period sisanja i visok dnevni rast teladi. Nakon teljenja Angus krava se priprema za novi reproduktivni ciklus već nakon mesec dana, a tele ostaje uz kravu narednih devet meseci. Jedna krava nakon druge godine života oteli jedno tele na godišnjem nivou, a životni vek Angusa je 15-20 godina. Rasa se odlikuje mirnim temperamentom i dobroćudnošću.

Osobina ove rase goveda je rano stasavanje i odličan kvalitet mesa uz mali udeo potkožnog masnog tkiva. Osim toga, odlikuje se dobrom otpornošću, zbog čega je pogodna za intenzivan tov u hladnim i toplim područjima. Bikovi se upotrebljavaju u komercijalnoj proizvodnji za ukrštanje sa mlečnim rasama radi dobijanja teladi koja se odlikuju dobrom tovnom sposobnošću i kvalitetom mesa. Tako su, na primer, junice melezi angusa sa frizijskim govedom vrlo popularne u stadima sisajuće teladi u sistemu „krava-tele“ i čine dobru osnovu za buduću kravu dojilju. Ako se one opet ukrste sa angus bikom, dobijene junice su idealne krave dojilje, a muško potomstvo se tovi i iskorišćava za proizvodnju mesa.

 Zahvaljujući prirodnom načinu ishrane, dobija se meso idealne masnoće i mramoriranosti, bez suvišne potkožne masti.

Meso Angus goveda je izrazito sočno, mekano, specifičnog ukusa i idealno za različite vrste pripreme. Meso je sadrži visok procent beta karotena, vitamina B o E, omega 3, kao i minerale poput kalcijuma, magnezijuma, kalijuma…

Upotreba mesa Angus goveda obezbeđuje pravilu i uravnoteženu ishranu.

PREDNOSTI ANGUS RASE

Vrhunski kvalitet mesa
 • Mramorirano meso
 • Bez masnoće
 • Specifičnog mirisa i ukusa
Minimalni uslovi uzgoja
 • Uzgoj na pašnjacima
 • Hrane se travom i senom
 • Dobra otpornost na velike temperaturne razlike
Lakoća teljenja
 • Teljenje uspešno u svim uslovima
 • Vitalna telad koja ostaju uz majku bez potrebe za posebnom negom
 • Dobra otpornost na velike temperaturne razlike
Veliki dnevni prirast
 • U proseku 1600 grama dnevno
 • Prosečna težina krava je od 600 do 900 kilograma, a kod bikova od 900 do 1400 kilograma..
 • Odlikuje ih dugovečnost

Uzgoj na pašnjacima

Uzgajanje goveda na pašnjacima je dobra alternativa konvencionalnom uzgajanju goveda u štalama. Boravak i ishrana goveda na pašnjacima je neophodan uslov za proizvodnju kvalitetnog mesa. Uzgajanje na slobodnoj ispaši smanjuje troškove održavanja i olakšava upravljanje stadom.

U toku zimskog perioda, ishranu silažom napravljenom od cele biljke kukuruza, odn. senažom od sejane livade i lucerke, trebalo bi takođe organizovati, jer predstavlja odličnu osnovu za ishranu goveda tokom zimskih meseci, kao i u fazi intenzivnog tova junadi, uz potrebne količine koncentrovanog dela obroka. Kombinovanje pašnjačkog i polu-intenzivnog tova garantuje i kontinuirani prirast junadi.

Prednosti uzgoja Angus goveda na pašnjacima:

 • Polu-intenzivan način uzgoja ispašom na dobro održavanim leguminozno-travnim livadama, vodeći nižim troškovima proizvodnje
 • Efikasan tov uz angažovanje manje radne snage
 • Minimalni zahtevi životinja – slobodna ispaša, otvorena štala
 • Proizvodnja mesa zasnovana na ishrani goveda na pašnjacima smanjuje zavisnost od cena hrane na tržištu
 • Današnji potrošači biraju meso u zavisnost od kvaliteta
 • Meso iz ekstenzivne proizvodnje nudi ekološke, etičke, fiziološke i nutritivne vrednost
 • Na osnovu sve veće tražnje za organski proizvedenom junetinom, realno je očekivati značajan rast cena mesa u budućnosti.