O farmi

FARMA

Angus farma u Novom Slakamenu posluje u okviru Seccom Agrara doo Šabac i osnovana je krajem 2013. godine sa ciljem promovisanja uzgoja visokokvalitetnih Angus goveda i dalje njihovo uvođenje u ishrani u Srbiji.

Farma se prostire na 10 ha, zemljišta koje omogućava nesmetano kretanje goveda uz ispašu.

 Hranjenje i briga o govedima zasniva se na iskustvu nemačkih farmera, a uspostavljena saradnja sa insitutom iz Nemačke Zucht und Besamungsunion Hesses eG, u cilju implemetacije pozitivne stočarske prakse i uspostavljanja sistema uzgoja Angus goveda vrhunskog kvaliteta u Srbiji.

 Pozitivna iskustva nemačkih farmera u uzgoju Angus goveda implementiramo na našoj farmi u saradnji sa renomiranim stručnjacima iz oblasti stočarstva u Srbiji. Farma u Novom Slankamenu sarađuje sa Naučnim istitutom za veterinarstvo iz Novog Sada, JC SVC Velika plana, veterinarinarskom stanicom u pogledu zdravstvene zaštite i osemenjavanja.

 Sva goveda na Angus farmi su vrhunskog kvaliteta i osnovna grla su uvežena iz Nemačke vodeći računa o genetskim predispozicijama i pedigreu grla. Za očuvanje genetike i dalju reprodukciju, koristimo priplodne bikove ili uvozimo seme. Takođe, semena naših bikova mogu se naći u prodaji preko našeg partnera JP SVC “Velika Plana”.

 Na farmi u Slankamenu se uvek nalazi 100-120 grla stoke razvrstanih u različite kategorije.

 U okviru Angus farme postoji i registrovan karatnin putem kojeg smo u mogućnosti da uvozimo nova Angus goveda za svoj, ali i za račun naših kooperanata.

U tom smislu na Angus farmi u novom Slankamenu možemo vam ponuditi Angus goveda na prodaju i to:

  • junice i krave
  • steone junice i krave
  • priplodne bikove.

Sva naša goveda spadaju  kategoriju kvalitetnih priplodnih grla, poseduju svu dokumentaciju (pedigre) i nad njima su sprovedene sve neophodne zdravstvene mere zaštite.

Prodaja goveda je osnovni način putem kojeg se trudimo da raširimo rasu Angus goveda u Srbiji. Za farmere koji nemaju iskustva u uzgoju goveda u sistemu krava-tele baziranog na pašnjačkoj ishrani u mogućnosti smo da sa našim partnerima pružimo punu uslugu u implementaciji dobre stočarske prakse u domenu ishrane, reprodukcije, zdravstvene zaštite, selekcije, ali i formiranja i iskorišćenja pašnjaka. Takođe svi naši kooperanti su u mogućnosti da sva utovljena goveda prodaju putem naše mreže, ali i da ponude vrhunska priplodna grla na dalju prodaju.

Upoznajte se sa proizvodima u čiji ukus ćete se odmah zaljubiti.